Aanbieding

gedekte hond

Verliefde honden

© Shutterstock / Zuzanna Paluch

Honden fokken: regels, contract en procedure

Door Lianne van Loon

Online sinds

Het fokken van honden is een essentieel aspect van de voortplanting van honden, voor het plezier is, het behoud van het ras of voor de professionele fokkerij.

De termen “reu” en “teef” worden vaak gebruikt om respectievelijk de mannetje en vrouwtje aan te duiden. Het kiezen van de juiste reu en teef is een cruciale stap om de kwaliteit van het nest te garanderen en de raskenmerken te behouden. Er zijn echter veel vragen rond dit onderwerp, van de frequentie van de dekking tot het risico op verwondingen.

Hoe vaak mag je met een hond fokken? Wat zijn de regels voor dierenwelzijn?

De frequentie hangt af van een aantal factoren, waaronder het welzijn van de hond en zijn rol als fokker. Het is essentieel om rekening te houden met het welzijn van de dieren bij het plannen van je fokprogramma. Hier zijn de belangrijkste punten om in gedachten te houden:

 • Gezondheid: dit is prioriteit nummer één. Overmatige verzorging leidt tot vermoeidheid, stress en gezondheidsproblemen. Werk samen met je dierenarts om de juiste onderhoudsfrequentie te bepalen.
 • Leeftijd: oudere teven hebben onregelmatige cycli en reuen ervaren een afname in spermakwaliteit naarmate ze ouder worden.
 • Ras: sommige rassen zijn vatbaar voor specifieke erfelijke gezondheidsproblemen, dus het is belangrijk om rekening te houden met deze factoren.
 • Doelstellingen: een professional zal niet dezelfde eisen stellen als een baasje die zijn dier af en toe laat verzorgen.

  Bepaalde internationale regels stellen grenzen aan de frequentie in het belang van het dierenwelzijn. Het is essentieel om hier indien nodig aan te voldoen.

Hoe vaak kan een hond dekken rekening houdend met gezondheid en welzijn?

De dekkingsfrequentie hangt af van een aantal factoren, waaronder de leeftijd, de gezondheid en het gedrag van de hond. Over het algemeen is een gezonde reu in staat om meerdere keren per dag te dekken.

Deskundigen raden echter aan om reuen niet te overbelasten door herhaalde dekkingen in korte tijd. Dit kan leiden tot oververmoeidheid, gezondheidsproblemen en een afname van de spermakwaliteit. Het is essentieel om de grenzen van je hond te respecteren.

Is Kunstmatige inseminatie bij honden verboden? 

Een wetgeving inzake dierenwelzijn verbiedt het uitvoeren van kunstmatige inseminaties bij huisdieren. 

LET OP: voortplanting van honden mag in Nederland uitsluitend plaatsvinden op natuurlijke wijze. Kunstmatige inseminatie toepassen om honden zwanger te maken, is verboden.

Er zijn echter 2 uitzonderingen

Natuurlijke dekking is niet mogelijk door kortdurende blessure

Natuurlijke dekking lukt niet bij je teef door een kortdurende blessure. De voorwaarde hierbij is dat het dier goed in staat is om de dracht volledig uit te dragen en verder volledig geschikt is voor de fokkerij.

Dekreu is niet beschikbaar

De gekozen reu (met gunstige eigenschappen) is simpelweg niet beschikbaar, bijvoorbeeld omdat het dier te ver weg is of op het moment van dekking niet in staat is te dekken. Alleen ingevroren sperma (dat uit het buitenland geïmporteerd) wordt mag middels KI worden ingebracht

Hoeveel kost het om een hond te fokken? 

De kosten van het fokken van een hond die geregistreerd staat op het Féderation Cynologique Internatianale (FCI)  is een grote zorg voor veel eigenaren. De kosten voor het dekken van een FCI-hond (tot €1.200) variëren aanzienlijk, afhankelijk van de volgende factoren:

Ras: het fokken van zeldzame of gewaardeerde honden brengt aanzienlijke kosten met zich mee vanwege de grote vraag.

De reputatie van de reu: als hij kampioenstitels heeft gewonnen of uitzonderlijke bloedlijnen heeft, is de dek-reu duurder.

Overeenkomsten tussen baasjes: ze kunnen onderhandelen over de voorwaarden van de dekking, inclusief vergoedingen.

Wanneer laat een fokker voor het eerst een dekking plaatsvinden?

De eerste fok van een reu is een belangrijke fase voor baasjes of professionals. Hier zijn een paar punten om in gedachten te houden:

 • Kies de juiste partner: het succes van de dekking hangt ervan af. Kies bij voorkeur een teef die in goede gezondheid verkeert en waarvan de eigenaar dezelfde ethische waarden heeft
 • Volg de signalen van de loopsheid van de teef: deze gedrags- en fysiologische signalen geven het optimale moment voor de dekking aan
 • Zorg ervoor dat de reu volwassen is: reuen kunnen op verschillende leeftijden vruchtbaar zijn, afhankelijk van het ras. Raadpleeg een dierenarts om de geslachtsrijpheid van de reu te beoordelen
 • Toezicht en hulp: het is aan te raden om advies aan je dierenarts in te schakelen om het proces te volgen en te vergemakkelijken. Dit garandeert de veiligheid van de dieren

Het fokken met kortsnuitige honden, welke regels fokken voor honden met een korte snuit

Goed nieuws voor de honden! Sinds 24 augustus 2023 is het volledig verboden om te fokken met kortsnuitige honden. Hierbij zijn de luchtwegen verkort, de neusgaten vernauwd en het zachte gehemelte kan de luchtpijp (deels) blokkeren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft nieuwe regels vastgelegd om met dieren te fokken die last hebben van schadelijke uiterlijke kenmerken. Dit geldt overigens voor honden en katten. Ook als er een operatie is uitgevoerd mogen deze dieren niet worden gebruikt om te fokken. De NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) handhaven deze regels. Als je deze regels overtreedt kun je een boete krijgen van 1.500 euro. Lees meer over kortsnuitige honden en de specifieke regels op de website van de Rijksoverheid

Wat is het doel van een dekcontract voor honden? De bedrijfsmatige kant van fokken met honden

Het opstellen van een dekcontract is een cruciale stap om de rechten en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen te garanderen. Deze contracten beschermen de baasjes van de teef en de reu door misverstanden of geschillen te beperken. Hier zijn de elementen die in het contract moeten worden opgenomen:

 • Identificatie van de hond: naam, ras, microship, tatoeage en FCI-nummers moeten worden opgenomen.
 • Dekkosten: het contract moet ook eventuele extra kosten vermelden in het geval van een mislukte dekking of andere bijzondere omstandigheden.
 • Eigendom van puppy's: het is essentieel om te specificeren wie het baasje is van de puppy's en welke voorwaarden van toepassing zijn op hun verkoop of plaatsing.
 • Gezondheidsverantwoordelijkheden: het contract moet de zorg specificeren die aan de teef wordt gegeven tijdens de dracht (vaccinaties, ontworming, consultaties).
 • Wettelijke aansprakelijkheid: dekovereenkomsten kunnen clausules bevatten over wettelijk verhaal in geval van niet-naleving van de overeenkomst.
Een nest pups moet door de fokker geregistreerd zijn bij de Rijksdienst voor ondernemen (RVO) en een UBN nummer hebben.

Hoe stel je een contract op voor het fokken van een hond?

Een modelcontract vereenvoudigt het opstellen voor baasjes door alle essentiële elementen op te nemen. We hebben speciaal voor jullie een voorbeeld gemaakt van een dekcontract. Hier is een voorbeeld van een dekcontract:

Honden fokcontract

Tussen :

De eigenaar van de reu: [Naam eigenaar, Adres, Telefoonnummer]

En

De eigenaar van de teef: [Naam eigenaar, adres, telefoonnummer].

Identificatie :

Reu: [Naam van de reu, Ras, Chip/Tag nummer, LOF nummer indien van toepassing].

Teef: [Naam van de teef, Ras, Chip/Tag nummer, LOF nummer indien van toepassing].

Dekgeld :

De partijen komen overeen dat het dekgeld [bedrag] euro is, als volgt te betalen: [Details van betaling, bijvoorbeeld bij de dekking of bij de geboorte van puppy's].

Eigendom van pups :

Overeengekomen wordt dat de pups die uit deze dekking voortkomen eigendom zullen zijn van [Naam eigenaar teef] tenzij er andere specifieke afspraken zijn gemaakt. Als er meer dan het overeengekomen aantal pups wordt geboren, [Details van de verdeling van eigendom].

Verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid:

De partijen komen overeen om te zorgen voor de juiste gezondheidszorg voor de teef tijdens de zwangerschap, inclusief vaccinaties, ontworming en dierenartsbezoeken.

Wettelijke verantwoordelijkheden:

De partijen erkennen dat deze overeenkomst wettelijk bindend is en komen overeen zich eraan te houden in alle omstandigheden. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn onderworpen aan [Toepasselijk recht] en worden beslecht door [Geschillenbeslechtingscommissie, bijv. arbitrage of bemiddeling].

Een hond fokken zonder aanhechting: kan de hond drachtig worden?

Een dekking zonder aanhechting ook wel slip-mating genoemd, verwijst naar een situatie waarin de dekking heeft plaatsgevonden zonder de vorming van de zogenoemde aanhechting tussen de ouderdieren. Normaliter blijven tijdens de dekking de spieren van de vagina van de teef samen rond de penis van de reu. In deze fase, koppelen de honden met elkaar, blijven de dieren fysiek met elkaar verbonden. Het duurt meestal 15 tot 30 minuten. 

In sommige situaties vindt er echter geen koppeling plaats, maar dat betekent niet dat de dekking niet gelukt is. In het geval dat dit is gebeurt zou je kunnen proberen de hond een 2de keer de teef te laten dekken, of te wachten om te zien of de hond drachtig is.

De bevruchting hangt af van de kwaliteit van het sperma, dat nog enige tijd actief kan blijven in het voortplantingskanaal van de teef. Daarom is het mogelijk dat de bevruchting geslaagd is, zelfs als er geen aanhechting heeft plaatsgevonden.

Hoe kun je beoordelen of een teef loops is?

Oestrus is de periode waarin de teef vruchtbaar is en klaar om te paren. Het wordt gekenmerkt door hormonale en fysiologische veranderingen die de voortplanting mogelijk maken:

Duur: de loopsheid duurt 1 tot 3 weken, hoewel dit verschilt van teef tot teef

Gedragskenmerken: verhoogde genegenheid voor reuen, overmatig likken van de genitaliën, houding van acceptatie voor dekking

Fysiologische verschijnselen: vulval zwelling, bloederige vaginale afscheiding

Optimale tijd voor de dekking: wanneer de teef het meest ontvankelijk is, in het midden van de loopsheid

Herhalingscyclus: teven worden ongeveer om de zes maanden loops

Paring en ovulatie bij honden: wat zijn de fasen?

De dekking is nauw verbonden met de eisprong. De teef ovuleert terwijl ze loops is, wat het moeilijk maakt om het optimale tijdstip voor de dekking te bepalen. Om de kans op succes te vergroten, is het essentieel om te begrijpen hoe de seksuele cyclus van de teef werkt:

Ovulatie: vindt plaats enkele dagen na het begin van de loopsheid. Hormoontests en echografieën helpen om de cyclus te volgen.

Vruchtbaarheid: de teef is drie tot vijf dagen vruchtbaar.

Herhaalde dekkingen (2 of 3): maximaliseren de kans op succes.

De eisprong controleren

Hoe weet je of je hond succesvol gedekt is?

Een succesvolle dekking is een cruciaal aspect van de voortplanting van honden. Uiterlijke tekenen zijn niet altijd doorslaggevend, omdat teven tekenen van schijnzwangerschap kunnen vertonen, zelfs als er geen bevruchting is. Hier zijn een paar indicatoren waar je op moet letten:

Verandering in het gedrag van de teef: na de dekking kan ze minder ontvankelijk worden voor avances van de reu

Consultatie bij de dierenarts: de meest betrouwbare methode om een geslaagde bevruchting te bevestigen is een echografie, die de dracht laat zien

Tijdstempels: het noteren van de dekdatum kan nuttig zijn om de draagtijd te berekenen

Vraag advies aan je dierenarts als je wilt fokken met huisdieren ivm vakbekwaamheid

Het welzijn en de gezondheid van het ouderdier zijn van het grootste belang tijdens de dekking. Eigenaars moeten voorzorgsmaatregelen nemen om verwondingen en gezondheidsproblemen te voorkomen. Regelmatige dierenartscontroles zijn essentieel om een gezonde voortplanting te garanderen.

De keuze van de locatie die geschikt is voor het comfort van de honden en het succes van de dekking. Een rustige, vertrouwde omgeving wordt aanbevolen.

Welke aandoening kan je voorkomen als je wilt fokken met honden

Penisbreuk bij honden is een zeldzame maar ernstige verwonding die wordt veroorzaakt door trauma tijdens het paren, waardoor het weefsel van de penis scheurt. Een penisbreuk is pijnlijk en vereist speciale medische aandacht. Symptomen zijn onder andere:

 • Zwelling van de penis
 • Pijn
 • Moeite met plassen
 • Bloed in de urine.
Wellicht ook interessant:

Wat vond je van dit advies artikel?

Bedankt voor je feedback !

Bedankt voor je feedback !

Laat een reactie achter
Log in om een reactie te plaatsen