Privacy- en cookiebeleid

Welkom bij het privacy- en cookiebeleid van Wamiz.nl. U kunt hier informatie vinden over wat wij met uw persoonlijke gegevens doen.

1. Wie wij zijn
2. Over deze privacyverklaring
3. Wijzigingen in deze privacyverklaring
4. Persoonsgegevens die wij verzamelen
5. Geaggregeerde gegevens
6. Hoe wij persoonsgegevens verzamelen
7. Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken en op welke rechtsgrondslagen wij ons baseren
8. Marketing
9. Delen van persoonsgegevens
10. EU-gebruikers: internationale doorgifte van uw gegevens
11. Bescherming van uw gegevens
12. Het bewaren van uw persoonlijke gegevens
13. Sites, apps en platforms van derden
14. Cookiebeleid
14.1 Essentiële cookies
14.2 Cookies van derden: advertenties en affiliatelinks

1. Wie wij zijn

Wamiz International, de eigenaar van Wamiz.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer we Wamiz.nl, wij, ons of onze noemen in deze privacyverklaring, bedoelen we Wamiz International.

2. Over deze privacyverklaring

Deze privacykennisgeving vertelt u hoe wij informatie verzamelen en verwerken die u kan identificeren (persoonsgegevens) wanneer u onze sites en apps gebruikt, zich aanmeldt als gebruiker of op andere manieren met ons interageert. We kunnen u andere privacyverklaringen tonen wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen of delen en deze privacyverklaring is een aanvulling daarop.

3. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Onze privacykennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. In de toekomst zullen we waarschijnlijk updates uitvoeren en we zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen. Kom terug en controleer van tijd tot tijd. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]

4. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen:

4.1 Informatie die u direct identificeert. Dit kan uw naam, adres, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord zijn.

4.2 Informatie die u indirect identificeert. Wij ontvangen en registreren automatisch informatie van uw apparaat of webbrowser wanneer u met onze sites en apps interageert, bijvoorbeeld uw internet protocol (IP)-adres, mobiele apparaat-ID, tijdzone-instelling, locatiegegevens, taalvoorkeur, besturingssysteem, platform en links waarop u hebt geklikt of die u hebt gedeeld met anderen, onder meer via e-mail en sociale media. We kunnen ook een gebruikers-ID aanmaken die u op een vergelijkbare indirecte manier kan identificeren. Wij kunnen deze informatie gebruiken om gegevens te verzamelen over uw activiteiten op onze sites en apps en op sites, apps en platforms van derden, zoals Facebook. Wij kunnen informatie die u indirect identificeert koppelen aan uw gebruikersaccount (als u die heeft) en andere informatie die wij over u hebben verzameld.

4.3 Locatiegegevens. We kunnen geo-gegevens verzamelen, die ons vertellen waar u zich bevindt, wanneer we andere informatie over u verzamelen. Wij kunnen ook de taaloptie of het land dat u kiest verzamelen. Wij kunnen locatiegegevens koppelen aan andere informatie die wij over u hebben verzameld.

4.4 Profielgegevens. Dit kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn en andere informatie die u ons geeft (als u een geregistreerde gebruiker bent), informatie die u ons geeft in verband met aankopen of bestellingen door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes. Profielgegevens die u invoert in uw accountprofiel (als u een geregistreerde gebruiker bent), waaronder uw gebruikersnaam, kunnen aan andere gebruikers worden getoond om de gebruikersinteractie op onze sites en apps te vergemakkelijken. Wij maken geen e-mailadressen bekend aan andere gebruikers.

4.5 Marketing- en communicatiegegevens. Dit kan informatie omvatten over uw abonnementen op nieuwsbrieven en uw marketingvoorkeuren.

4.6 Transactie- en financiële gegevens. Wij kunnen transactiegegevens en financiële gegevens over u verzamelen of ontvangen wanneer u iets koopt via onze sites en apps (bijvoorbeeld betalingsgegevens) of omdat u iets van een derde partij hebt gekocht nadat u op een affiliatelink in onze inhoud hebt geklikt.

5. Geaggregeerde gegevens

5.1 Wij aggregeren persoonlijke gegevens die wij verzamelen, zoals het aantal en de frequentie van uw bezoeken aan onze sites en apps, om metriek en statistische informatie te produceren. We kunnen deze gegevens delen met derden.

5.2 Wij delen geaggregeerde, geanonimiseerde, informatie met onze advertentiepartners en serviceproviders zodat wij, en zij, kunnen begrijpen hoe mensen onze sites en apps gebruiken; dit helpt ons om ons bedrijf te laten groeien en onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen. Deze derde partijen kunnen informatie over u die zij onafhankelijk hebben ontwikkeld of verworven met ons delen.

5.3 Wij combineren informatie over u met informatie over andere gebruikers om publiekssegmenten van geaggregeerde gegevens te creëren, bijvoorbeeld statistische, demografische en gebruiksgegevens. Indien wij geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met persoonsgegevens, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens en behandelen wij deze in overeenstemming met deze privacyverklaring.

6. Hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen

6.1 U kunt ons uw persoonsgegevens rechtstreeks verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt, producten of diensten koopt, zich abonneert op onze nieuwsbrieven, zich aanmeldt voor marketing, berichten of opmerkingen publiceert, meedoet aan een wedstrijd, deelneemt aan een promotie of enquête, om gebruikersondersteuning vraagt of om welke reden dan ook contact met ons opneemt.

6.2 Wij verzamelen automatisch persoonsgegevens wanneer u met onze sites en apps interageert. Wij verzamelen informatie over uw apparaten en browsehandelingen en interesses door gebruik te maken van cookies en soortgelijke technologieën. In paragraaf 14 (cookiebeleid) vindt u meer details.

6.3 Derden die advertentie- en gerelateerde diensten leveren, kunnen ons uw persoonsgegevens verstrekken, deze omvatten aanbieders van analyses en advertentienetwerken.

6.4. Wij kunnen uw persoonsgegevens van derden ontvangen wanneer u dingen koopt via onze sites en apps of wanneer u dingen koopt van een derde partij nadat u op een affiliate link in onze content hebt geklikt. Deze informatie kan uw contactgegevens en financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten omvatten.

7. Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken en op welke rechtsgrondslagen wij ons baseren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze om een andere reden moeten gebruiken die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij uw persoonsgegevens voor een ander doel moeten gebruiken, zullen wij uitleggen op welke rechtsgrondslag wij ons baseren.

Wij hebben niet altijd uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. In de onderstaande tabel ziet u waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken en wat in elk geval de rechtmatige grondslag is voor de verwerking ervan.

Doel Soort gegevens Rechtmatige grondslag
U te herkennen en te analyseren hoe u, en andere gebruikers, door onze sites en apps navigeren en waar u in geïnteresseerd bent. We doen dit door cookies of soortgelijke technologie te gebruiken, zoals uitgelegd in sectie 14 (cookiebeleid). Gegevens die u indirect identificeren, zoals uw IP-adres, ID van uw mobiele apparaat en locatiegegevens. Legitiem belang
Juridische informatie aan u te communiceren. Gegevens aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd (zoals uw IP-adres of mobiele apparaat-id en locatiegegevens) en gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres en informatie die u in uw gebruikersprofiel opneemt). Legitiem belang
Analyseren van opmerkingen en feedback die u ons hebt gegeven, inclusief opmerkingen, feedback en beoordelingen die u op onze sites en apps hebt geplaatst. Gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres) en gegevens aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd (zoals uw IP-adres of mobiele apparaat-ID en locatiegegevens). Legitiem belang
U te voorzien van communicatie en diensten waarvoor u zich heeft aangemeld, zoals onze nieuwsbrieven. Gegevens waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres en locatiegegevens. Toestemming
U te registreren als gebruiker van onze sites en apps en andere producten en diensten en uw account te beheren. Gegevens waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres en andere informatie in uw gebruikersprofiel). Totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst.
Inhoud op onze sites en apps publiceren, waaronder artikelen, feedback, recensies en opmerkingen van gebruikers over onze berichten. Gegevens aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd (zoals uw IP-adres of ID van uw mobiele apparaat en locatiegegevens) en gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres en informatie in uw gebruikersprofiel). Totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst.
Verifiëren of verkrijgen van betalingen die aan ons verschuldigd zijn wanneer u iets koopt van een derde partij nadat u op een "affiliate" link in onze inhoud hebt geklikt, meten van de prestaties van affiliate links, analyseren en ontwikkelen van dit deel van onze activiteiten. Gegevens die u indirect identificeren (zoals uw IP-adres of ID van uw mobiele apparaat) of gegevens die u direct identificeren (zoals uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres en locatiegegevens). Legitiem belang
Onze voorwaarden meedelen, u op de hoogte brengen van wijzigingen ervan en met u communiceren over niet-naleving ervan. Gegevens aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd (zoals uw IP-adres of mobiele apparaat-id en locatiegegevens) of gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres). Totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst.
Onze privacyverklaringen communiceren en u op de hoogte brengen van wijzigingen daarin Gegevens aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd (zoals uw IP-adres of mobiele apparaat-ID en locatiegegevens) of gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres). Naleving van een wettelijke verplichting.
U te vragen deel te nemen aan een enquête of ander onderzoek over onze sites en apps en andere producten en diensten. Gegevens aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd (zoals uw IP-adres, ID van uw mobiele apparaat en locatiegegevens) of gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres, adres). Legitiem belang
Enquêtes uit te voeren of onderzoek te doen, zodat wij ons bedrijf, onze sites en apps en onze producten en diensten kunnen verbeteren en ontwikkelen. Gegevens die u direct identificeren (zoals uw naam, gebruikersnaam, naam, e-mailadres en locatiegegevens) Toestemming
U toe te staan deel te nemen aan een prijstrekking, sweepstake, of andere wedstrijd of andere promotionele activiteit. Gegevens die u rechtstreeks identificeren, zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres. Totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst.
Administratie en bescherming van ons bedrijf, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, gebruikersondersteuning, rapportage en hosting van gegevens, administratie en IT-diensten, netwerkbeveiliging, fraudepreventie, klantendiensten en bedrijfsreorganisatie, met inbegrip van de uitwisseling van informatie met derden voor fraudebescherming en spam/malwarepreventie. Gegevens waarmee u indirect kunt worden geïdentificeerd (zoals uw IP-adres of mobiele apparaat-id en locatiegegevens) en gegevens waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres). Legitiem belang
Serveren van content en advertenties en analyseren van hun prestaties en effectiviteit. Indirect identificeerbare gegevens, zoals uw IP-adres of mobiele apparaat ID en locatiegegevens. Legitiem belang
Gebruik van gegevensanalyses om onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen en onze marketingstrategie te informeren. Gegevens aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd, zoals uw IP-adres of mobiele apparaat-id en locatiegegevens. Legitiem belang
U marketingberichten te sturen als u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of andere producten en diensten. Wij leggen uit hoe wij aan de wet voldoen en hoe u uw voorkeuren kunt beheren in sectie 8 (marketing). Gegevens aan de hand waarvan u direct geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam en e-mailadres. Toestemming
Met u communiceren over onze diensten en inhoud, inclusief gepubliceerde inhoud, inhoud die u indient voor publicatie en inhoud die door u wordt geplaatst (inclusief uw opmerkingen over inhoud, feedback en beoordelingen). Gegevens die u direct identificeren, zoals uw naam en e-mailadres. Legitiem belang
Voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en wettelijke en regelgevende processen. Gegevens die u indirect identificeren (zoals uw IP-adres of ID en locatiegegevens van uw mobiele apparaat) en/of gegevens die u direct identificeren (zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres). Naleving van een wettelijke verplichting.

8. Marketing

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om ons te helpen beslissen welke producten, diensten en aanbiedingen voor u interessant kunnen zijn. Wij sturen u marketingberichten als u ons om informatie hebt gevraagd, goederen of diensten van ons hebt gekocht, of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u aan een wedstrijd meedeed of zich voor een actie hebt aangemeld. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u deze niet toesturen. Wij zullen uw toestemming vragen voordat wij uw persoonlijke gegevens delen met derden.

U kunt zich afmelden voor marketingberichten via een link die wij opnemen in de berichten die wij u sturen. U kunt ons ook op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen via: [email protected]

9. Delen van persoonsgegevens

9.1 Wij delen uw persoonsgegevens met derden die uw gegevens namens ons verwerken wanneer zij diensten aan ons verlenen, bijvoorbeeld data-analyse, advertentienetwerken, onderzoek, marketing en financiële diensten.

9.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die deze voor hun eigen doeleinden gebruiken indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

9.3 U deelt uw persoonsgegevens met derden wanneer u inhoud publiceert, waaronder artikelen, opmerkingen en recensies op onze sites en apps.

9.4 Als we delen van ons bedrijf verkopen, overdragen of fuseren, of als we een ander bedrijf kopen of met een ander bedrijf fuseren, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen. Als er een verandering plaatsvindt in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens gebruiken zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

9.5 In bepaalde omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens zonder uw toestemming bekend te maken of te delen, bijvoorbeeld om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of wetshandhaving.

10. EU-gebruikers: internationale doorgifte van uw gegevens

10.1 Wanneer wij uw persoonsgegevens binnen Wamiz.nl verwerken, kan dit gepaard gaan met het verwerken en overdragen van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), die alle EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen omvat.

10.2 Derden met wie wij uw gegevens delen, kunnen buiten de EER gevestigd zijn en hun verwerking van uw persoonsgegevens kan een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

11. Bescherming van uw gegevens

11.1 Wij nemen maatregelen om uw gegevens te beschermen door passende beveiligingsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt, op ongeoorloofde wijze toegankelijk worden gemaakt, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt.

11.2 Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die toegang moeten hebben tot deze gegevens. Zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en wij eisen dat zij uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

11.3 Wij garanderen of waarborgen niet dat de veiligheidsmaatregelen inbreuken op de gegevens zullen voorkomen. Wij hebben procedures om vermoedelijke inbreuken op gegevens te behandelen. Wij zullen u en de relevante regelgevende instantie op de hoogte brengen van elke inbreuk op de gegevens zoals wettelijk vereist.

12. Het bewaren van uw persoonlijke gegevens

12.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wij ze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

12.2 Wanneer we beslissen hoe lang we uw gegevens zullen bewaren, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, waarom we ze nodig hebben en eventuele relevante wettelijke vereisten.

12.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken.

13. Sites, apps en platforms van derden

Onze sites en apps kunnen links bevatten naar sites, apps en platforms voor sociale media van derden, waaronder Facebook, Twitter en Instagram. Als u op die links klikt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over de sites, apps en sociale mediaplatforms van derden en wij raden u aan hun privacyverklaringen te lezen, zodat u begrijpt hoe zij informatie over u verwerken.

14. Cookiebeleid

Cookies zijn kleine gegevenstekstbestanden die tijdens een surfsessie vanaf een server worden verzonden. Cookies worden meestal opgeslagen op de harde schijf van uw computer en worden door websites gebruikt om een continue verbinding met die site te simuleren. Door het gebruik van cookies wordt uw browser automatisch geïdentificeerd telkens wanneer u interactie hebt met een site. Een "webbaken", ook bekend als een tag, pixeltag of clear GIF, wordt gebruikt om informatie terug te zenden naar een webserver. Wanneer we het in deze privacyverklaring hebben over "cookies", bedoelen we niet alleen cookies, maar ook web beacons en soortgelijke technologieën.

Browsers en apparaten hebben tools waarmee u cookies op sites en apps kunt uitschakelen. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies van onze diensten. We raden u aan om onze essentiële cookies (hieronder beschreven) actief te houden voor een betere gebruikerservaring en om ons te helpen onze producten en diensten te blijven verbeteren en ontwikkelen.

14.1 Essentiële cookies

Wij gebruiken cookies om u te herkennen en te onthouden als een unieke gebruiker. Cookies stellen ons in staat om: u te bedienen met inhoud en advertenties; het verkeer op onze sites en apps te monitoren; gebruikers te tellen en bij te houden die bepaalde advertenties en inhoud hebben gezien; uw acties te analyseren, te zien waar u in geïnteresseerd bent en waar u online naartoe gaat wanneer u onze sites en apps verlaat. Door uw persoonsgegevens op deze manier te gebruiken, kunnen wij onze producten en diensten en uw gebruikerservaring verbeteren.

Sessiecookies onthouden u tijdens uw sessie op onze sites en apps ze worden verwijderd wanneer u uitlogt van de site en wanneer u uw webbrowser sluit.

Analytics-cookies worden door ons en door derden die gegevens voor ons verwerken gebruikt voor gegevensanalytische doeleinden (bijvoorbeeld Google Analytics), zodat we de prestaties en het ontwerp van onze sites en apps kunnen beheren en verbeteren en voor monitoring, auditing, onderzoek en rapportage.

Toestemmingscookies kunnen worden gebruikt door tools voor toestemmingsbeheer die wij gebruiken om ons in staat te stellen uw voorkeuren voor cookies van derden, zoals beschreven in paragraaf 14.2 hieronder, vast te leggen en om uw voorkeur op te slaan en met ons te delen.

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen via essentiële cookies: een unieke ID die is toegewezen aan uw apparaat; IP-adres; apparaat- en browsertype; besturingssysteem; verwijzende URL's; bekeken inhoud of andere acties die zijn ondernomen op onze sites en apps; tijd en datum van die acties; land en geselecteerde taal.

14.2 Cookies van derden: advertenties en affiliatelinks

Onze advertentiepartners en onze partners voor affiliate links kunnen voor hun eigen doeleinden persoonsgegevens van u verzamelen.

* Advertentiepartners zijn advertentienetwerken zoals externe advertentieservers, advertentiebureaus, leveranciers van advertentietechnologie en onderzoeksbureaus.

* Affiliate links partners betalen ons wanneer u dingen koopt van hen of een andere derde partij na het klikken op een affiliate link in onze inhoud.

Onze advertentiepartners gebruiken cookies van derden om advertenties aan u te tonen en om u te targeten met op maat gemaakte (of gepersonaliseerde) advertenties wanneer u op onze sites en apps bent en wanneer u sites van derden bezoekt. Ze gebruiken ook cookies om het verkeer op onze pagina's te meten (bijvoorbeeld om advertentieweergaven bij te houden).

Advertentiepartners en partners voor affiliatelinks kunnen hun eigen cookies bekijken, bewerken of instellen op uw mobiele apparaat of webbrowser wanneer u interactief met onze sites en apps werkt. Zij gebruiken cookies om uw gebruik van onze sites en apps en uw activiteiten elders online te volgen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze derden en wij raden u aan hun privacyverklaringen te lezen, zodat u begrijpt hoe zij informatie over u verwerken.

15. Uw wettelijke rechten

15.1 EU-gebruikers

De wettelijke rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens worden hieronder kort beschreven:

Recht om toegang te vragen

U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en om te controleren of wij deze gegevens rechtmatig behandelen door informatie te vragen over de manier waarop wij deze gegevens verwerken.

Recht om correctie te vragen

U hebt het recht om ons te vragen onvolledige of onjuiste informatie over u te corrigeren.

Recht om gegevens te laten wissen

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Indien wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om bezwaar te maken. Ons gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken kan zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Recht om toestemming in te trekken

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.

Recht om beperking van de verwerking te vragen.

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten wanneer: a) u de juistheid van de gegevens betwist; of b) de verwerking van uw gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; of c) wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor een juridische claim; of d) u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw gegevens en wij nagaan of het gerechtvaardigd belang waarop wij ons beroepen, zwaarder weegt dan uw rechten.

Recht om overdracht te vragen

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens aan u, of aan een derde partij, over te dragen. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons toestemming hebt gegeven deze te gebruiken, of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, die juridische of andere ingrijpende gevolgen voor u heeft. Dit recht is niet van toepassing wanneer het geautomatiseerde besluit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract met u, of gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen stuurt u een e-mail naar [email protected] Bij wijze van veiligheidsmaatregel zullen wij u vragen uw identiteit te verifiëren. Als een derde partij namens u een verzoek indient, zullen wij hen vragen aan te tonen dat zij uw toestemming hebben om namens u te handelen.

Wij kunnen contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen om u te helpen uw wettelijke rechten uit te oefenen, of om onze reactie te bespoedigen. Wij proberen verzoeken binnen een maand te beantwoorden en zullen u laten weten of wij meer tijd nodig hebben, bijvoorbeeld omdat uw verzoek ingewikkeld is. Wij kunnen een dwingende wettelijke basis hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, of bepaalde uitzonderingen kunnen van toepassing zijn. Als wij uw verzoek weigeren, zullen wij uitleggen waarom.

Klachten

U hebt het recht om een klacht in te dienen over gegevensbescherming bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), of de relevante toezichthouder voor gegevensbescherming in het land waar u woont. Wij nodigen u uit om uw zorgen eerst met ons te bespreken, zodat wij kunnen proberen ze op te lossen.