Registreer een nieuw asiel of organisatie

Hoort het asiel bij een organisatie?